Beritania “Crop Circle Dados Papan Wisata”

Crop Circle, satunggaling kedadosan nyleneh ing pasabinan Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah Sleman, ngantos samangke dereng saged kawiyak mula bukanipun. Samangke kathah masyarakat ingkang dhateng papan kasebat saperlu ningali Crop Circle utawi gatra bunder ing tengahing taneman pantun ing sabin kasebat.

Kedadosan nyleneh ingkang dipun panggihaken ing tengahing pasabinan Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman kasebat, samangke taksih dados reraosan ing tengahing masyarakat. Crop Circle utawi gatra bunder ing tengahing taneman pantun kasebat pranyata nuwuhaken eram menggahipun tiyang ingkang ningali. Kepara, kangge saged ningali kedadosan alam kasebat, warga kedah nglangkungi gumuk gamping ingkang sakalangkung lunyu.

Sawetawis warga ing wewengkon kasebat lajeng nanjakaken kalodhangan kanthi nyewakaken andha. Bab kasebat jalaran Crop Circle namung saged dipun tiingali saking perangan nginggil. Lan warga ingkang kepengin mendhet gambar Crop Circle, dipun tarik wragad 2.000 rupiyah. Kangge saged ningali Crop Circle wau,  pranyata langkung kathah tiyang ingkang nyewa andha tinimbang kedah mlampah tebih tumuju sanginggiling gumuk.

Ngantos samangke, Crop Circle taksih dados wewadi ingkang dereng kawiyak. Dinten Selasa enjing(25/1), Badan Teknologi Nuklir, Batan nyatitekaken papan kasebat, saperlu niti priksa kawontenaning siti ing sabin kasebat. Saking asiling paniti priksa dipun mangertosi bilih boten dipun panggihaken wontenipun radiasi.

Iklan
Categories: Berita | 2 Komentar

Navigasi pos

2 thoughts on “Beritania “Crop Circle Dados Papan Wisata”

 1. saged sanget bu,
  kulo bungah menawi dipun tambahi artikel utawi materinipun.
  wonten buku tamu ten mriku wonten saran komentar kagem komentar
  wonten ugi saran materi kagem nambahi materi bu
  nuwun sanget

 2. lieza

  Wah, becik, le! aku seneng isine . Opo biso melu ngisi artikel ? Terus opo temane?
  Terus dikembangke yo!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: