Palintangan 27 Maret – 2 April

CAPRICORN ( 21 Des – 19 Jan ):

Sawijining babak sing angèl bakal énggal rampung. Wewadi bisa kebuka. Lan panjenengan kudu tegas, tanggung jawab, ikhlas lan aja diambali manèh. Bintangé lagi padhang, nanging rejekiné isih kurang lancar. Sakabèhing rancangan sing arep digarap kudu dipétung sing mateng.

AQUARIUS ( 20 Jan – 18 Feb ):

Rasané wis cukup srawung lan bisa nemtokaké endi kanca endi mungsuh. Sing pancèn gelem kerja lan bisa dipercaya, diajak kongsi. Ora perlu nganggo backing utawa tukang kepruk. Wis wayahé sinau mandhiri, ngatasi lan nata rancangané dhéwé. Sing yakin lan optimis.

PISCES ( 19 Feb – 20 Mar ):

Pengasilané wis kalebu cukup, bisa ngrasa tenang lan seneng. Nanging isih kudu tetep ngati-ati, waspada karo wong-2 lawas. Sing pinter ndèkèk awaké dhéwé nanging aja terpengaruh lan kèli. Sing tetep percaya dhiri, pinter ngatasi lan nyimpen wewadiné dhéwé.

ARIES ( 21 Mar – 20 Apr ):

Sanggané pikiran wis rada ènthèng, tekanan batin wis wiwit lega. Yèn ana tawaran anyar, beciké nganggo tèken kontrak, supaya dhuwité bisa diwujudaké barang-2 mbejaji kaya lemah, omah utawa usaha. Sing sregep sholat lan makarya, mesthi cita-2né énggal mawujud.

TAURUS ( 21 Apr – 20 Mei ):

Minggu iki ana undhak-2an kedhudhukan utawa rejeki, saéngga akèh sing simpati lan nyengkuyung. Aja dilirwakna kalodhangan becik iki kanggo nggayuh bebathèn lan cita-2 luhur demi tembé mburi sing mulya lan kacukupan. Sinau nyèlèngi lan beramal marang panti yatim piatu.

GEMINI ( 21 Mei – 20 Juni ):

Dicoba nampa uneg-2 utawa usulan saka kulawarga. Paringa kawigatèn lan tanggapan, aja egois. Bisa uga ana rancangan lelungan adoh utawa urusan penting ing minggu iki. Dirembug, wektuné diatur bèn ora ana sing gela, mungkin perlu pihak katelu sing dihurmati kanggo nengahi.

CANCER ( 21 Juni – 20 Juli ):

Minggu iki panjenengan bakal saya sibuk. Kudu bisa ngedum wektu lan tenaga supaya ora nganti lara. Dhahar lan sarè sing teratur, pikiran aja kalut. Yèn ora bisa ngrampungi dhéwé, njaluka panemuné wong liya sing wis luwih pengalaman. Karo atasan, sing jujur waé.

LEO (21 Juli – 21 Agust):

Memitran sing suwé pedhot bakal sambung manèh. Kerja sama sing mandheg bakal mlaku manèh. Dicoba ditindak lanjuti, sarujuk nata rancangan lan program anyar, supaya maju lan akèh bathiné. Yèn wis nyekel dhuwit akèh, aja lali nganakaké rincian sing titi, aja nganti boros.

VIRGO ( 22 Agust – 22 Sept ):

Rungokna lan leksanakna saran lan pitutur saka wong sing ahli bisnis lan ngatur keuangan. Yèn panjenengan wangkot lan nuruti karepé nafsu sarta emosi, pétungan bathi bisa dadi tuna, gagal lan malah wewéka. Diakoni waé kekurangané, aja mung gengsi lan munafik.

LIBRA ( 23 Sept – 23 Okt ):

Harapan isih bisa kecekel lan kaleksanan. Sing sregep, utun lan percaya dhiri. Pandhirian lan rancangan aja nganti goyah, alangan cilik-2 bisa diatasi karo mlaku. Nanging masalah asmara aja nganti mbatalaké rancangan lan kudu tegas. Dadèkna pendhorong semangat bèn cepet kasil.

SCORPIO ( 24 Okt – 22 Nop ):

Kahanan sing peteng wis wiwit padhang. Kekacauan wis mendha lan kesulitan bisa dirampungi. Golèka kedamaian lan paseduluran. Ora usah gontok-2an lan urusan hukum. Keuangan lancar, nanging aja sok janji-2, royal sing tanpa guna. Sakèhing wujud pemborosan kudu dilèrèni.

SAGITARIUS (23 Nop – 20 Des ):

Aja tumindak sadurungé dipikr dhampak utawa akibaté. Déwa penolong ing caket panjenengan, njaluka saran lan pituturé bèn bisa urip tentrem, usahané maju, bebathèn mlebu. Pitulungan wujud apa waé kudu diajèni, aja ditulak utawa malah di-unèn-2i. Sing sabar, disyukuri waé.

Iklan
Categories: Berita | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: