Jamus Kalimasada

Jamus Kalimasada yaiku jeneng salah sawijining pusaka ing jagading pewayangan. Pusaka iki kagungane Prabu Puntadewa kang uga diarani Yudistira. Pusaka iki awujud kitab sekti ing nagara Amarta.

Tembung Jamus kalimasadha miturut sumber saka basa Jawa Kuna kadhapuk saka tembung jamus, lan kalimahosadha. Tembung jamus cedhak unine karo tembung jamas sing tegese ‘kramas’, utawa ‘ngresiki rambut nganggo banyu utawa obat ’. Dadi tembung jamus bisa dicedhakake karo tembung jamas sing bisa ditegesi ngobati.  Dene tembung kalimasadha kadhapuk saka tembung Kali, maha, usadha. Kali tegese dewa Kali utawa Syiwa, maha tegese ‘agung’, ‘hebat’, ‘mujarab’. Usadha tegese obat, tanduran, suket, godhong-godhongan sing kanggo obat. Saka katrangan mau, tembung Jamus kalimasadha bisa ditegesi obat mujarab awujud suket utawa godhong-godhongan sing asale saka Dewa Kali utawa Syiwa.  Ananging kudu dingerteni, ana uga panemu kang beda kanyatan ing kasusastraan jawa kuna arang banget diprangguli tembung kali, maha, lan usadha dirakit dadi siji. Tembung usadha lumrahe dijumbuhake karo tembung mantra. Contone : Sira ta wruh ring mantrosadha sarpabisa ( dheweke ngerti babagan mantra obat wisa ula ).

Jamus Kalimasada diwahyukake marang Pendawa Lima lan diteruskake marang para putrane. Dadi para putra Pendawa Lima minangka pralampita, pangejawantahan saka pancandriya manungsakang awujud mata, irung, kuping, ilat, lan kulit sarta perangan awak liyane. Ing carita pewayangan prabu Yudhistira digambarake minangka raja sing ora baut perang nanging kagungan pusaka awujud Jamus Kalimasada, kitab kang duwe dayalinuwih.

Iklan
Categories: Kethoprak, sastra, wayang | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Jamus Kalimasada

  1. I found this amazing article , “Jamus Kalimasada Javanese Culture”, very compelling and it was a terrific read.
    Regards-Wallace

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: