Nepangaken Bathik Seratan

Nepangaken Bathik Seratan

Sinaosa  sampun puluhan taun Kecamatan Imogiri kawentar pinangka telenging bathik seratan tradisional, ananging  bathik Imogiri  boten cumawis ing Peken Imogiri. Bathik seratan Imogiri kepara dipun sade dhateng sanjawining kitha, lan butik-butik ing Jakarta lan Bali. Awit saking punika,  satunggaling sutresna bathik kupiya nepangaken bathik seratan Imogiri ing Peken Imogiri.

Pentas musik ensamble etnis mawi perkusi punika, murwakani kridha “imogiri punya cerita” ingkang dipun adani dening satunggaling yayasan sarta pecinta batik Sekar Jagad. Imogiri punya cerita mujudaken rerangkening kridha kangge nepangaken bathik seratan Imogiri, ingkang dipun adani ngantos dinten  minggu benjing. Salebeting kridha kasebat, warga saged ningali caranipun mbathik, lan saged nyobi mbathik piyambak. Kridha punika dipun kepyakaken wiwitipun dening Staf Ahli Bupati Bantul, Suarman, kanthi gunting pita, sineksen Kepala Kantor Pengelolaan Pasar, Gatot Sutedja sarta sutresna bathik Imogiri.

Salah satunggaling panggagas kridha, Nurul Julianti Soewondo, mratelakaken, sinaosa  kanthi absah kridha dipun adani ngantos dinten minggu benjing, ananging mbathik ing peken, tetep dipun adani saben dinten. Menggahing warga ingkang greget gladhen  mbathik,  badhe dipun gladhi saben dinten setu  lan dinten libur nasional. Ancasing kridha  kangge nglestantunaken bathik imogiri  lan kangge ndayakaken perajin bathik tradisional  ingkang samangke racak dipun dayakaken dening bakul  bathik.

Iklan
Categories: status | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: