Dirjo Tambur Tilar Donya

Ngayogyakarta  kecalan malih seniman kethoprak  mumpuni, ingkang kawentar, Dirjo Tambur. Dirjo Wiyono tilar donya dinten Kemis (15/11) sonten jalaran nandhang sakit jantung. Suwargi  ingkang asring dados paraga  antagonisnalika pentas kethoprak punika, pinaringan  yuswa 79 taun.

Dirjo Tambur utawi Dirjo Wiyono, paraga watak antagonis salebeting seni kethoprak, kapundhut sowan ing ngayunan dalem Gusti dinten Kemis watawis jam gangsal  sonten, jalaran nandhang sakit jantung. Seniman ingkang nembe kemawon nampi pangaji-aji saking  Bentara Budaya Yogyakarta punika, nilar garwa, mantu, lan  wayah ingkang taksih bayi. Minangka seniman kethoprak ingkang kaloka, boten  kendhat tetiyang ingkang asung  bela sungkawa dhateng suwargi  Dirjo Tambur. Ngantos dinten Jemuwah siyang, para seniman, sutresna, lan sanak  sedherek  katingal asung bela sungkawa dhateng griyanipun suwargi  Dirjo Tambur, ing Kampung Janturan, Warungboto, Umbulharjo.

Miturut yoga ontang antingipun dirjo tambur, Novika Putri, Dirjo Tambur mujudaken tiyang sepuh ingkang tanggel jawab dhateng kulawarga sarta dhateng seni. Suwargi  Dirjo Tambur ugi  nate janji badhe dados seniman ngantos puputing yuswa. Bab punika kabukten, awit dinten Setu minggu kapengker, Dirjo nyagahi tanggapan pentas kethoprak dhateng wewengkon Prambanan.

(Ernyta, Hari Atmaja)

Iklan
Categories: status | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Dirjo Tambur Tilar Donya

  1. Turut berduka cita, dialah pecin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: